Studiekunst Lent zoekt enthousiaste bijlesdocenten

Vacature bijlesdocenten

Op zoek naar een leuke bijbaan voor naast je school of studie? Studiekunst Lent is op zoek naar gemotiveerde studenten of vwo-leerlingen die bijles willen geven.

Functie-eisen:

 • je zit in vwo-6, hebt een vwo-opleiding behaald of je volgt een lerarenopleiding
 • je hebt affiniteit met jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar
 • je kunt goed uitleggen en wil graag jouw vakkennis en vaardigheden overbrengen aan middelbare scholieren
 • je bent beschikbaar op doordeweekse middagen tussen 14:00 en 18.30 uur

Interesse? Neem contact op met Heleen Janssens via lent@studiekunst.nl

Gratis introlessen voor nieuwe brugklassers in Lent

Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar naar de middelbare school? De overstap van basisschool naar brugklas is vaak groot; studiebegeleiding kan daar een uitkomst in bieden. Als u zich vóór 31 augustus aanmeldt, kan uw zoon of dochter in de maand september twee gratis introlessen volgen bij Studiekunst Lent.

Wij bieden huiswerk- en studiebegeleiding aan middelbare scholieren in Nijmegen-Noord en omgeving. In ons pand aan de Griftdijk-Zuid worden leerlingen in een kleine setting begeleid door een docent. Centraal staan plannen en organiseren en het aanleren van studievaardigheden. Het doel van de begeleiding is zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en zelfvertrouwen in leren en huiswerk maken.

De eerste introles zal een kennismaking zijn, waarbij uw zoon of dochter leert werken met de agenda. Tijdens de tweede introles kan uw zoon of dochter aan de slag met het opgegeven huiswerk. Voor vragen of aanmelden kunt contact opnemen met Heleen Janssens via lent@studiekunst.nl of 06 1205 7059.

Tips voor het aanleren van een groeimindset

Je mindset is jouw idee over wat je kunt en hoe slim je bent. De term mindset is bedacht door de Amerikaanse psychologe Carol Dweck. Er zijn twee soorten mindset te onderscheiden: de vaste mindset en de groeimindset.

Leerlingen met een vaste mindset geloven dat hun eigenschappen vaststaan. Ze denken dat ze geboren zijn met een bepaalde mate van intelligentie en dat dat niet zal veranderen. Leerlingen met een groeimindset denken heel anders. Zij geloven dat ze zichzelf door oefening steeds kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren.

Een stuk positiever dus, zo’n groeimindset. Het kan je ook ondersteunen bij het verbeteren van je schoolprestaties. De volgende tips helpen je misschien om je ‘vaste gedachten’ om te vormen tot ‘groeigedachten’:

 • Probeer elke keer dat je denkt ‘ik kan dit niet’, verschillende stappen te bedenken die erbij kunnen helpen om iets wél te kunnen.
 • Probeer verschillende leerstrategieën uit. Niet alles werkt voor iedereen. Zo is samenvatten een goede leerstrategie voor sommige leerlingen, maar werkt het voor andere leerlingen beter om een mindmap te maken of om studiekaarten te maken.
 • Probeer een onvoldoende voor een proefwerk niet als falen te zien. Bekijk je antwoorden nog eens, en vraag de docent om tips om het de volgende keer beter te kunnen doen.
 • Geef niet op bij tegenslag, maar bedenk hoe je hebt geleerd en wat je de volgende keer anders zou kunnen doen.
 • Ga uitdagingen niet uit de weg, maar ga ze aan! Stel jezelf dus als doel om voor het volgende proefwerk wiskunde een 7,5 te halen, ook al vind je het heel moeilijk.

Succes!


Bron: www.platformmindset.nl

Leerstrategieën: leren om te leren

Leerstrategieën zijn manieren waarop leerlingen kunnen leren. Het is als het ware gereedschap dat leerlingen kunnen inzetten om makkelijker te leren. Als leerlingen verschillende leerstrategieën beheersen, zullen ze sneller en makkelijker huiswerk kunnen maken en kunnen leren voor toetsen. In dit artikel worden drie soorten leerstrategieën besproken: metacognitieve leerstrategieën, cognitieve leerstrategieën en motiverende leerstrategieën.

Metacognitieve leerstrategieën

Metacognitieve leerstrategieën helpen leerlingen om hun leren te reguleren door vooruit te kijken, leerwerk bij te houden en terug te blikken. Hier zijn drie categorieën te onderscheiden: plannen, monitoren en reguleren.

 1. Plannen: De leerstrategie plannen staat aan het begin van het leerproces. Door te plannen krijgen leerlingen overzicht over wat zij moeten doen. Bij plannen hoort ook dat leerlingen nadenken over hoe zij bepaalde taken gaan aanpakken, bijvoorbeeld hoe ze voor een proefwerk gaan leren.
 2. Monitoren: De leerstrategie monitoren gaat over het bijhouden van voortgang. Leerlingen die deze strategie beheersen, hebben inzicht in hun inzet en concentratie en houden bij in hoeverre zij goed op weg zijn.
 3. Reguleren: De leerstrategie reguleren focust op het (achteraf) bijstellen van studiegedrag. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld leren om leerstof opnieuw door te nemen, tijdens een proefwerk moeilijke vragen eerst over te slaan, of om hulp te vragen. Ook hoort hierbij dat leerlingen in staat zijn om hun inzet en resultaten te evalueren.

Cognitieve leerstrategieën

Cognitieve leerstrategieën hebben te maken met het ontwikkelen en opslaan van kennis. Hier zijn drie strategieën te onderscheiden: herhalen, verdiepen en structureren.

 1. Herhalen: Herhalingsstrategieën helpen leerlingen om informatie letterlijk te onthouden en om hun werkgeheugen alert te houden. Voorbeelden zijn het leren van woorden met wrts, of het oefenen van opdrachten bij wiskunde.
 2. Verdiepen: Verdiepingsstrategieën helpen leerlingen om informatie op te slaan in hun langetermijngeheugen. Voorbeelden hiervan zijn de leerstof aan een ander uitleggen, vragen over de leerstof formuleren en vragen over de leerstof beantwoorden. Door te verdiepen kan nieuwe kennis gekoppeld worden aan wat leerlingen al weten.
 3. Structureren: Structureringsstrategieën helpen leerlingen om overzicht en orde in de leerstof aan te brengen. Voorbeelden hiervan zijn mindmappen, samenvatten en oorzaakgevolgschema’s maken.

Motiverende strategieën

Leerlingen leren beter als zij gemotiveerd zijn. Motiverende strategieën spelen in op de intrinsieke motivatie van de leerling. Hierbij zijn drie categorieën te onderscheiden: self-efficacy, taakwaarde en doeloriëntatie.

 1. Zelfvertrouwen: Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat leerlingen hebben in hun eigen kunnen. Dit kan vergroot worden door leerlingen succes te laten ervaren.
 2. Het nut inzien: Leerlingen zijn eerder gemotiveerd om te leren als zij het nut van de leerstof inziet. De motivatie van leerlingen kan vergroot worden door de praktische toepasbaarheid van leerstof te benoemen.
 3. Een doel hebben: Leerlingen hebben verschillende motieven om een bepaald doel te bereiken. Door een bepaald leerdoel te stellen, kunnen leerlingen gemotiveerd worden om te leren.

Bronnen:
 • Dijkstra, P. (2015). Effectiever leren met leerstrategieën. Amsterdam: Boom Uitgeverij;
 • Pintrich, P.R. (1999). The Role of Motivation in Promoting and Sustaining Self-Regulated Learning. International Journal of Educational Research, 31, 459-470;
 • www.strategievoorleren.nl

Studietips voor leerlingen met ADHD

Voor leerlingen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan het probleemloos doorlopen van de middelbare school een hele opgave zijn. Kenmerkend voor leerlingen met ADHD zijn aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsief gedrag. Deze leerlingen zijn snel afgeleid, willen alles tegelijk doen, zijn vaak vergeetachtig, kunnen moeilijk stil zitten, zijn altijd bezig, doen zonder na te denken en/of hebben moeite om in de klas op hun beurt te wachten. Er zijn ook positieve kanten: leerlingen met ADHD zijn vaak enthousiast en spontaan, creatief, probleemoplossend en kunnen zich hyperfocussen als ze iets interessant vinden.

De volgende studietips zijn bruikbaar voor leerlingen met ADHD:

 1. Structuur is heel belangrijk. Daarom is het van belang om regelmatig en op een vast moment te plannen. Je kunt bijvoorbeeld elke vrijdag een week vooruit plannen. Zorg voor een gedetailleerde planning. Schrijf op wat je gaat doen, hoe je dit gaat doen, en hoe lang je dit gaat doen. Laat ruimte over voor als het je een keer niet lukt om je aan je planning te houden.
 2. Zorg voor een rustige werkomgeving met zo min mogelijk afleiding. Dat kan je slaapkamer zijn, maar misschien is het ook fijn om op zolder te zitten, of beneden aan de eettafel. Leg zo min mogelijk spullen op tafel, maar alleen datgene wat je echt nodig hebt. Je telefoon is misschiene wel de grootste afleider, leg die dus ver uit de buurt!
 3. Bedenk geheugensteuntjes om jezelf aan het leren te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die jou eraan herinnert, je agenda, een vast tijdstip waarop je werkt, een alarm op je telefoon, een afspraak om met een klasgenoot samen te werken, of studiebegeleiding.
 4. Probeer verschillende leerstrategieën uit om te zien wat bij jou past. De lesstof van vakken als geschiedenis en aardrijkskunde kun je overzichtelijker maken door samen te vatten of te mindmappen. Ook kun je verschillende manieren gebruiken om woordjes te leren, bijvoorbeeld de afdekmethode, wrts, of het maken van flitskaartjes.
 5. Houd op tijd pauze en probeer bij jezelf te herkennen wanneer je niet meer zo goed kunt werken. Vaak is het beter om meerdere keren kort achter elkaar te leren, dan aan één stuk door. Het is dus beter om drie keer twintig minuten te leren, met steeds vijf minuten pauze tussendoor, dan een uur achter elkaar.

Wist je dat? Naast deze ADHD studietips geeft Studiekunst ook nog een heleboel andere tips voor het leren. Je vindt ze hier.


Bronnen:
 • Wij-leren.nl, Kennisplatform voor het onderwijs: http://wij-leren.nl/adhd-uitleg.php
 • Expertisecentrum Begeleid Leren: http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/Studeren%20en%20ADHD.pdf

Metacognitieve reflectie: nadenken over het eigen leren

Metacognitieve reflectie, oftewel het nadenken over het eigen leren, is een belangrijke studievaardigheid. Overpeinzen en reflecteren zijn belangrijke leerstrategieën, omdat je op deze manier bewustzijn en controle ontwikkeld. Je kunt op drie verschillende manieren reflecteren:

 1. Reflectie vooraf aan de actie (plannen).
 2. Reflectie tijdens de actie (monitoren).
 3. Reflectien na de actie (evalueren).

Het doel van reflectie is er achter komen wat je al goed doet, en wat je kunt verbeteren. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat je twee keer dezelfde fout maakt, of zorg je er voor dat je een vergelijkbare opdracht op een andere manier aanpakt, omdat je hebt ontdekt dat dit veel efficiënter kan. Door leerlingen te stimuleren om tijdens hun gehele leerproces verschillende momenten van reflectie in te bouwen, ontwikkelen zij de vaardigheid om hun eigen leren actief bij te sturen. Het bijsturen gebeurt dan niet pas achteraf. Om te reflecteren vooraf en tijdens het leren of maken van huiswerk kunnen leerlingen zichzelf de volgende vragen stellen:

 • Wat ga ik doen?
 • Hoe ga ik dit doen?
 • Wat werkte bij vergelijkbare opdrachten?
 • Waarom kies ik voor deze aanpak?
 • Welke nieuwe vragen roept het resultaat op?
 • Hoe is mijn werktempo?
 • Ben ik nog voldoende geconcentreerd?

Bron:
 • Inge Verstraete & Karin Nijman (2016) Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs: 5 krachtige leerprincipes vertaald naar de praktijk. Huizen, Pica
 • Wij-leren.nl, Kennisplatvorm voor het onderwijs: http://wij-leren.nl/reflecteren.php

Waarom is herhaling zo belangrijk?

Je hebt het vast al heel vaak gehoord: herhaling is belangrijk als je leert voor vakken als Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, Engels, wiskunde… of wacht eens even! Herhaling is eigenlijk bij alle vakken belangrijk. Het zit namelijk zo: hoe vaker je herhaalt, hoe beter je de stof zult onthouden. Het komt dan namelijk terecht in je langetermijngeheugen.

Je hebt verschillende soorten geheugen. Naast het langetermijngeheugen heb je ook het kortetermijngeheugen. Veel van wat in het kortetermijngeheugen wordt opgeslagen verdwijnt na een tijdje weer. Gelukkig maar, want een heleboel van de dingen die je dagelijks ziet en hoort zijn niet belangrijk genoeg om te onthouden. In je kortetermijngeheugen is niet veel opslagruimte: het zit snel vol. Als er te veel informatie in je kortetermijngeheugen zit, dan wordt deze oude informatie vervangen door nieuwe informatie.

Om informatie voor langere tijd te onthouden, is het belangrijk dat deze van het kortetermijngeheugen wordt verplaatst naar het langetermijngeheugen. Om te zorgen dat dat op een goede manier gebeurt, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze worden ook wel betekenis, aandacht, herhaling en koppeling genoemd:

 1. Betekenis: als informatie betekenisvol of relevant is, wordt het beter opgeslagen.
 2. Aandacht: als je meer aandacht hebt bij wat je hoort of leest, kun je de informatie beter opslaan.
 3. Koppelen: nieuwe kennis kun je het beste verbinden aan wat je al weet.
 4. Herhalen: door middel van herhaling wordt informatie van het kortetermijngeheugen overgebracht naar het langetermijngeheugen.

Dus, hoe vaker je de leerstof doorneemt, oefent, of je laat overhoren, hoe groter de kans dat het wordt opgeslagen in je langetermijngeheugen. Hiermee wordt ook de kans op een goed cijfer voor de toets aanzienlijk groter!


Bronnen:
 • Inge Verstraete & Karin Nijman (2016) Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs: 5 krachtige leerprincipes vertaald naar de praktijk. Huizen, Pica
 • Jitske Schulte (2010) Breingeheimen. Leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren. Princep educatief

Jezelf overhoren, hoe doe je dat?

Altijd handig, zo’n ouder, vriend of vriendin, klasgenoot of studiebegeleider die je vragen stelt, maar soms is het ook handig als je jezelf kunt overhoren. De volgende manieren kun je inzetten om bij jezelf na te gaan of je het geleerde ook echt kent:

 1. Bij het leren van woordjes kun je gebruikmaken van de zogenaamde afdekmethode of jezelf laten overhoren door een van de vele overhoorwebsites zoals wrts en woordjesleren.nl.
 2. Bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie kun je vragen formuleren die over de lesstof gaan. Stel vragen die beginnen met de volgende woorden: Wie? Waarheen? Wat? Wanneer? Waardoor? Waarvandaan? Waarmee? Waarom? Hoe? Als je deze vragen over een bepaalde onderwerp kunt beantwoorden, dan weet je er al heel wat van. Je kunt ook vragen formuleren op basis van de leerdoelen die bij sommige vakken worden opgegeven.
 3. Je kunt ook jezelf overhoren door aan een ander te vertellen waar de leerstof over gaat. Hierdoor onthoud je beter wat je moet leren, en merk je ook welke stukken van de leerstof je nog niet zo goed kent.

Bronnen:
 • Jitske Schulte (2010) Breingeheimen. Leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren. Princep educatief
 • Inge Verstraete & Karin Nijman (2016) Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs: 5 krachtige leerprincipes vertaald naar de praktijk. Huizen, Pica

Prioriteiten stellen, hoe doe je dat?

Soms heb je zo veel dingen tegelijk te doen, dat je niet meer weet waar je moet beginnen. Prioriteiten stellen is dan heel belangrijk. Met de volgende tips lukt het je zeker om te weten wat je eerst moet gaan doen, en wat daarna.

Maak eerst een lijstje met alle dingen die je van jezelf moet doen. Stel jezelf daarna de volgende twee vragen:

 1. Is het dringend of niet zo dringend?
 2. Is het belangrijk of niet zo belangrijk?

Alles wat zowel dringend als belangrijk is, moet je meteen doen. Alles wat belangrijk is, maar niet dringend, kun je inplannen in je agenda. Alles wat wel dringend is, maar niet belangrijk, kun je afhandelen na de dingen die zowel dringend als belangrijk zijn, of kun je uitbesteden aan iemand anders. En alles wat niet dringend en ook niet belangrijk is? Dat doe je gewoon lekker niet.

Deze antwoorden op bovenstaande vragen zijn samengevat in het prioriteitenmodel. Dit model is bedacht door Dwight Eisenhower. Het ziet er als volgt uit:

  Dringend Niet dringend
Belangrijk Nu doen Inplannen in agenda
Onbelangrijk Afhandelen na 1 of uitbesteden Niet doen

Dit schema voor prioriteiten stellen is handig om vooruit te kijken en te plannen. Het is een eenvoudige manier om om te gaan met dagelijkse taken zoals maak- en leerwerk en om langetermijnplanning te maken. Het dwingt je om onderscheid te maken tussen taken die dringend en belangrijk zijn, zodat je de juiste prioriteiten stelt.

Executieve functies, wat zijn dat?

Je komt het steeds vaker tegen: het ontwikkelen van de  executieve functies is een belangrijk onderdeel van studiebegeleiding. Maar, wat zijn dat precies, executieve functies?

Executieve functies zijn vaardigheden die je helpen bij het uitvoeren van bepaalde taken. Bijvoorbeeld het plannen van huiswerk, op tijd beginnen met leren, geconcentreerd blijven werken en inschatten hoe veel tijd iets kost. Het gaat er om dat je kortetermijnbehoeften kunt uitstellen ten behoeve van langetermijnbehoeften. Het beschikken over deze vaardigheden blijkt een goede voorspeller te zijn voor schoolsucces en sociaal gedrag.

Executieve functies zijn te verdelen in twee categorieën. De eerste categorie zijn de denkvaardigheden. Dit zijn vaardigheden waarme je doelen kunt realiseren of oplossingen voor problemen kunt bedenken. De tweede categorie zijn vaardigheden die gaan over het sturen of aanpassen van gedrag, om zo een doel te kunnen bereiken.

Onder de denkvaardigheden worden de volgende executieve functies verstaan:

 • Planning: de vaardigheid om een plan te bedenken om een doel te bereiken en het vermogen om te beslissen waar je de aandacht op richt of niet.
 • Organisatie: de vaardigheid om zaken te ordenen volgens een bepaald plan of systeem.
 • Timemanagement: de vaardigheid om een tijdsinschatting te maken, tijd kunnen indelen en binnen een tijdslimiet kunnen werken.
 • Werkgeheugen: de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden bij complexe taken.
 • Metacognitie: de vaardigheid om te reflecteren en evalueren op wat je hebt gedaan.

Onder de gedragsregulerende vaardigheden worden de volgende executieve functies verstaan:

 • Reactie-inhibitie: de vaardigheid om na te denken voor je iets doet.
 • Emotieregulatie: de vaardigheid om emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren en te sturen.
 • Volgehouden aandacht: de vaardigheid om je aandacht vast te houden bij een situatie of taak, ondanks eventuele afleidingen.
 • Taakinitiatie: de vaardigheid om zonder uitstel aan een taak te beginnen.
 • Flexibiliteit: de vaardigheid om je gedrag aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 • Doelgericht doorzettingsvermogen: de vaardigheid om te werken zonder afgeleid te worden.

Bronnen:
 • Inge Verstraete & Karin Nijman (2016) Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs: 5 krachtige leerprincipes vertaald naar de praktijk. Huizen, Pica
 • Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO (http://www.slo.nl/primair/themas/jongekind/lexicon/Executievefuncties)