Heleen Janssens

studiebegeleiding lent heleen janssens huiswerkbegeleiding

Heleen is sinds 2015 betrokken bij Studiekunst. Zij is werkzaam geweest als docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen. Heleen heeft op maandag t/m vrijdag de supervisie op de locatie Lent. Heleen werkt ook als tekstschrijver en begeleidt studenten hbo en wo bij het schrijven van hun scriptie. Heleen is de contactpersoon van de locatie Lent

06 1205 7059

lent@studiekunst.nl

Rob van Benthem

Rob is al meer dan twintig jaar werkzaam in het onderwijs van vmbo tot en met vwo. Daarnaast heeft hij gewerkt als groepsleerkracht op het Voortgezet Speciaal Onderwijs en als docent op het ROC. Naast de studiebegeleiding is hij ook nog actief als begeleider passend onderwijs op scholen VO voor het Samenwerkingsverband VO-VSO te Nijmegen. Rob is van origine eerstegraads docent aardrijkskunde. Tevens is hij contactpersoon voor de studiebegeleiding op het Montessori College.

06 8254 4566

montessori@studiekunst.nl

Inge Huigen

Inge is twintig jaar werkzaam geweest als docent op het Maaswaal College en op het Montessori College. Inge organiseert en is tevens contactpersoon van de studiebegeleiding op het Canisius College. Daarnaast is Inge begeleider passend onderwijs op het Kandinsky College te Nijmegen.

06 15 25 71 87

info@studiekunst.nl