Partners:

Studiekunst werkt samen met het Montessori College en het Canisius College. Daarnaast maken we gebruik van Praktijk Groei, orthopedagogische begeleiding. Groei biedt verschillende begeleidingsvormen en trainingen aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast is Studiekunst meer dan alleen een studie- en huiswerkbegeleiding. De beide ruimtes zijn ingericht als kunstgalerie. Studiekunst wordt ook ingehuurd door het samenwerkingsverband Nijmegen voor ambulante begeleiding (begeleiding passend onderwijs) op scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Nijmegen.