Studiebegeleiding Lent

Over onze locatie in Lent
Op de locatie Lent verzorgen wij verschillende vormen van begeleiding: basisbegeleiding, huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding. De locatie in Lent is maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 tot 18.30 uur. Tijdens toetsweken zijn wij vaak eerder geopend. 

Elke leerling is anders. Daarom vindt voorafgaand aan de begeleiding een intakegesprek plaats. Tijdens deze eerste kennismaking bespreken we de meest geschikte vorm van begeleiding en maken we afspraken over de invulling hiervan.

Op de locatie Lent bieden wij naast studiebegeleiding ook huiswerkbegeleiding en basisbegeleiding aan. Onze vestiging in Lent is geopend van maandag t/m vrijdag 14:00 uur tot 18:30 uur. 

Studiebegeleiding

De studiebegeleiding draait om het “leren leren”. Leerlingen krijgen studievaardigheden en leerstrategieën aangeleerd. Het gaat hierbij om planning en organisatie, maar ook om manieren om teksten te leren (bijvoorbeeld samenvatten en mindmappen) of strategieën om te leren voor de talen. Bij de studiebegeleiding is er ook aandacht voor de motivatie en bestaat er de mogelijkheid tot vakinhoudelijke ondersteuning.

– een rustige leeromgeving
– aanleren van leerstrategieën en studievaardigheden
– plannen en organiseren
– controleren en overhoren maak- en leerwerk
– waar mogelijk ook inhoudelijke ondersteuning
– leerlingen mogen de hele middag blijven
– vaker komen in de toetsweek
– wekelijkse update

 

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het plannen en organiseren van hun huiswerk. Deze leerlingen hebben baat bij overzicht. Na de structurering krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun huiswerk af te maken. Wij controleren en overhoren het leer- en maakwerk.

– een rustige leeromgeving
– plannen en organiseren
– controleren en overhoren maak- en leerwerk
– twee uur per middag
– in de toetsweek één keer extra komen
– wekelijkse update

 

Basisbegeleiding

De basisbegeleiding is gericht op leerlingen die wel zelfstandig aan de slag kunnen, maar die behoefte hebben aan een rustige en gestructureerde leeromgeving. Wij controleren de agenda en houden toezicht op het gemaakte huiswerk.

– een rustige leeromgeving
– plannen en organiseren
– anderhalf uur per middag
– wekelijkse update

Voor de studiebegeleiding geldt dat leerlingen niet gebonden zijn aan een tijd: ze mogen dus de hele middag komen. Daarnaast mogen ze voorafgaand aan of tijdens de proefwerkweek twee keer vaker komen als regulier. De kosten voor studiebegeleiding zijn als volgt:
– eenmaal in de week €115 per vier weken
– tweemaal in de week €185 per vier weken
– driemaal in de week €235 per vier weken
– viermaal in de week €285 per vier weken
– vijfmaal in de week €325 per vier weken

Voor de huiswerkbegeleiding geldt een maximale duur van twee klokuren per middag. Tijdens de proefwerkweken mogen de leerlingen in overleg een keer extra komen. De kosten voor de huiswerkbegeleiding zijn als volgt:
– eenmaal in de week €95 per vier weken
– tweemaal in de week €145 per vier weken
– driemaal in de week €185 per vier weken
– viermaal in de week €215 per vier weken
– vijfmaal in de week €245 per vier weken

Voor de basisbegeleiding geldt een maximale duur van anderhalf uur per middag.
De kosten voor de basisbegeleiding zijn als volgt:
– eenmaal in de week €55 per vier weken
– tweemaal in de week €75 per vier weken
– driemaal in de week €95 per vier weken
– viermaal in de week €115 per vier weken
– vijfmaal in de week €135 per vier weken

De tijden en dagen waarop leerlingen komen, worden in overleg bepaald. De begeleiding wordt per vier weken gefactureerd. Wij zijn gesloten tijdens de schoolvakanties, dus deze worden niet meegerekend. Voor de begeleiding geldt een opzegtermijn van vier weken: u kunt dus per vier weken beslissen of u door wilt gaan met de begeleiding. Leerlingen die een keer ziek zijn, kunnen de gemiste middag in dezelfde week of de week erop inhalen.

Voor nieuwe leerlingen bieden we een introductiekorting van 15% tijdens de eerste vier weken. Als leerlingen zich samen met broers of zussen aanmelden, krijgen ze een korting van 10%. Ook bieden we een korting van 5% aan als u per kwartaal betaald.

Voor meer informatie of om uw zoon of dochter aan te melden kunt u e-mailen naar lent@studiekunst.nl of telefonisch contact opnemen met Heleen Janssens. Natuurlijk is het ook mogelijk om een middag proef te draaien.

Shopping Basket