Studiebegeleiding Lent

Over onze locatie in Lent (Nijmegen-Noord)

Corona-update: onze locatie in Lent is vanaf 2 juni weer open. Vooralsnog zal dat zijn op maandag, dinsdag en donderdag. 

We hebben onze ruimte zodanig ingedeeld dat leerlingen op minstens 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Bij binnenkomst kunnen zij hun handen wassen met desinfecterende gel. Daarnaast wordt de ruimte elke dag schoongemaakt en gelucht. Drinken schenken we even niet, maar leerlingen zijn vrij om zelf een flesje drinken mee te nemen.

Om dit alles in goede banen te kunnen leiden, hebben we besloten de middag in twee tijdsblokken op te delen. Leerlingen zijn welkom van 13:00 tot 15.30 uur of van 16:00 tot 18:30.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen via lent@studiekunst.nl.

Op de locatie Lent verzorgen wij verschillende vormen van begeleiding: basisbegeleiding, huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding en studiecoaching. Iedere middag tussen 14:00 en 18:30 kunnen leerlingen in ons pand aan de Griftdijk-Zuid terecht voor professionele ondersteuning in een kleine, persoonlijke setting. Tijdens toetsweken is onze locatie in Lent vaak eerder geopend.

Het doel van de begeleiding is het leren organiseren van het huiswerk en aanleren van studievaardigheden en leerstrategieën, zodat de leerlingen uiteindelijk zelfstandig aan de slag kunnen.

Omdat elke leerling anders is, vindt voorafgaand aan de begeleiding een intakegesprek plaats. Tijdens deze eerste kennismaking bespreken we de meest geschikte vorm van begeleiding en maken we afspraken over de invulling hiervan.

Een persoonlijke benadering staat bij onze begeleiding centraal. Door leer- en maakwerk te plannen, door met leerlingen verschillende manieren om te leren te bespreken, door samen het gemaakte huiswerk na te kijken of door voorafgaand aan een toets te overhoren, krijgen leerlingen stap voor stap het gevoel dat ze hun schoolwerk aankunnen. Dit komt hun motivatie ten goede. De leerlingen voelen zich bij ons op hun gemak, doordat we een prettige en rustige leeromgeving bieden en aandacht hebben voor de leerling als persoon. Daarnaast stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen, door hun binnen de kaders keuzes te bieden over hoe ze hun tijd verdelen en hoe ze leren. 

Nieuw bij Studiekunst Lent is dat we ook individuele begeleiding aanbieden: studiecoaching. Hierbij werkt de leerling samen met een studiecoach aan de ontwikkeling van leerstrategieën en studievaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van een werkboek.

Drie modules

We bieden drie verschillende modules aan:

1. Studiecoaching Planning en organisatie, voor leerlingen die moeite hebben met overzicht houden, vaak uitstellen en snel afgeleid zijn. Leerlingen leren hierbij hoe ze een goede planning kunnen maken, hoe ze zich daaraan kunnen houden en hoe ze een omgeving kunnen creëren die optimaal is voor hun leerproces.

2. Studiecoaching Leren voor de talen, voor leerlingen die moeite hebben met de talen zoals Frans, Duits, en Engels. Leerlingen krijgen verschillende manieren aangeleerd om woorden en zinnen te leren, leren hoe ze het beste grammatica kunnen leren en krijgen hulp bij leesvaardigheid.

3. Studiecoaching Leren voor de tekstvakken, voor leerlingen die moeite hebben met vakken waarvoor ze vaak lappen tekst moeten lezen, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. Leerlingen leren hoe ze hierbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, wat verschillende manieren zijn om de stof samen te vatten en op welke manieren ze voor zichzelf kunnen nagaan of ze de stof daadwerkelijk beheersen.

De studiecoaching wordt vooralsnog gegeven op woensdag. In overleg kan het ook op een andere dag plaatsvinden.

Kenmerken van de studiecoaching

    • – Eén-op-één werken aan leerstrategieën en studievaardigheden
    • – Een uur per keer
    • – Aan de hand van een werkboek met theorie en opdrachten
    • – Wekelijkse terugkoppeling aan de ouders

Studiebegeleiding

De studiebegeleiding draait om het “leren leren”. Leerlingen krijgen studievaardigheden en leerstrategieën aangeleerd. Het gaat hierbij om planning en organisatie, maar ook om manieren om teksten te leren (bijvoorbeeld samenvatten en mindmappen) of strategieën om te leren voor de talen. Bij de studiebegeleiding is er ook aandacht voor de motivatie en bestaat er de mogelijkheid tot vakinhoudelijke ondersteuning.

– een rustige leeromgeving
– aanleren van leerstrategieën en studievaardigheden
– plannen en organiseren
– controleren en overhoren maak- en leerwerk
– waar mogelijk ook inhoudelijke ondersteuning
– leerlingen mogen de hele middag blijven
– vaker komen in de toetsweek
– wekelijkse update

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het plannen en organiseren van hun huiswerk. Deze leerlingen hebben baat bij overzicht. Na de structurering krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun huiswerk af te maken. Wij controleren en overhoren het leer- en maakwerk.

– een rustige leeromgeving
– plannen en organiseren
– controleren en overhoren maak- en leerwerk
– twee uur per middag
– in de toetsweek één keer extra komen
– wekelijkse update

Basisbegeleiding

De basisbegeleiding is gericht op leerlingen die wel zelfstandig aan de slag kunnen, maar die behoefte hebben aan een rustige en gestructureerde leeromgeving. Wij controleren de agenda en houden toezicht op het gemaakte huiswerk.

– een rustige leeromgeving
– plannen en organiseren
– anderhalf uur per middag
– wekelijkse update

Studiecoaching

De studiecoaching wordt aangeboden in een kort en een lang traject. Het korte traject omvat vijf lessen studiecoaching van één uur (vijf weken) en kost €189. Het lange traject omvat tien lessen studiecoaching van één uur (tien weken) en kost €359. In overleg kan een traject altijd verlengd worden: een losse les studiecoaching is €39. 

Studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en basisbegeleiding

Voor de studiebegeleiding geldt dat leerlingen niet gebonden zijn aan een tijd: ze mogen dus de hele middag komen. Daarnaast mogen ze voorafgaand aan of tijdens de proefwerkweek twee keer vaker komen als regulier. De kosten voor studiebegeleiding zijn als volgt:

– eenmaal in de week €115 per vier weken
– tweemaal in de week €185 per vier weken
– driemaal in de week €235 per vier weken
– viermaal in de week €285 per vier weken
– vijfmaal in de week €325 per vier weken

Voor de huiswerkbegeleiding geldt een maximale duur van twee klokuren per middag. Tijdens de proefwerkweken mogen de leerlingen in overleg een keer extra komen. De kosten voor de huiswerkbegeleiding zijn als volgt:

– eenmaal in de week €95 per vier weken
– tweemaal in de week €145 per vier weken
– driemaal in de week €185 per vier weken
– viermaal in de week €215 per vier weken
– vijfmaal in de week €245 per vier weken

Voor de basisbegeleiding geldt een maximale duur van anderhalf uur per middag. De kosten voor de basisbegeleiding zijn als volgt:

– eenmaal in de week €55 per vier weken
– tweemaal in de week €75 per vier weken
– driemaal in de week €95 per vier weken
– viermaal in de week €115 per vier weken
– vijfmaal in de week €135 per vier weken

De tijden en dagen waarop leerlingen komen, worden in overleg bepaald. De begeleiding wordt per vier weken gefactureerd. Wij zijn gesloten tijdens de schoolvakanties, dus deze worden niet meegerekend. Voor de begeleiding geldt een opzegtermijn van vier weken: u kunt dus per vier weken beslissen of u door wilt gaan met de begeleiding. Leerlingen die een keer ziek zijn, kunnen de gemiste middag in dezelfde week of de week erop inhalen.

Voor nieuwe leerlingen bieden we bij studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en basisbegeleiding een introductiekorting van 15% tijdens de eerste vier weken. Als leerlingen zich samen met broers of zussen aanmelden, krijgen ze een korting van 10%. Ook bieden we een korting van 5% aan als u per kwartaal betaald.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of om uw zoon of dochter aan te melden kunt u e-mailen naar lent@studiekunst.nl of telefonisch contact opnemen met Heleen Janssens. Natuurlijk is het ook mogelijk om een middag proef te draaien.

Shopping Basket