Studiebegeleiding Lent

Over onze locatie in Lent (Nijmegen-Noord)

Op de locatie Lent verzorgen wij verschillende vormen van begeleiding. Iedere middag tussen 14:00 en 18:30 kunnen leerlingen in ons pand aan de Griftdijk-Zuid terecht voor professionele ondersteuning in een kleine, persoonlijke setting. Tijdens toetsweken is onze locatie in Lent vaak eerder geopend.

Het doel van de begeleiding is het leren organiseren van het huiswerk en aanleren van studievaardigheden en leerstrategieën, zodat de leerlingen uiteindelijk zelfstandig aan de slag kunnen.

Omdat elke leerling anders is, vindt voorafgaand aan de begeleiding een intakegesprek plaats. Tijdens deze eerste kennismaking bespreken we de meest geschikte vorm van begeleiding en maken we afspraken over de invulling hiervan.

“Ik ben in de tweede klas begonnen met studiebegeleiding, omdat ik graag hulp wou bij het leren en het maken van mijn huiswerk. Het fijne aan de studiebegeleiding vind ik dat er een rustige en stille plek is waar ik kan werken en waar ik ook echt mijn werk doe, omdat ik gemotiveerd word.”

 

“Het was voor mij fijn een vaste routine te hebben voor het leren. Ik ben nu geslaagd en ga van wat ik bij studiebegeleiding heb geleerd zeker gebruik maken bij mijn studie.

 

Een persoonlijke benadering staat bij onze begeleiding centraal. Door leer- en maakwerk te plannen, door met leerlingen verschillende manieren om te leren te bespreken, door samen het gemaakte huiswerk na te kijken of door voorafgaand aan een toets te overhoren, krijgen leerlingen stap voor stap het gevoel dat ze hun schoolwerk aankunnen. Dit komt hun motivatie ten goede. De leerlingen voelen zich bij ons op hun gemak, doordat we een prettige en rustige leeromgeving bieden en aandacht hebben voor de leerling als persoon. Daarnaast stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen, door hun binnen de kaders keuzes te bieden over hoe ze hun tijd verdelen en hoe ze leren. 
 

Studiebegeleiding

“Ik had moeite met leren en daarom ben ik met studiebegeleiding begonnen. Ik vind het fijn dat je hier rustig kan werken en vragen kan stellen wanneer je ze hebt. De studiebegeleiding helpt me met plannen, leren, concentreren en met oefenen van dingen die ik niet snap.

De studiebegeleiding draait om het “leren leren”. Leerlingen krijgen studievaardigheden en leerstrategieën aangeleerd. Het gaat hierbij om planning en organisatie, maar ook om manieren om teksten te leren (bijvoorbeeld samenvatten en mindmappen) of strategieën om te leren voor de talen. Bij de studiebegeleiding is er ook aandacht voor de motivatie en bestaat er de mogelijkheid tot vakinhoudelijke ondersteuning.

– een rustige leeromgeving
– aanleren van leerstrategieën en studievaardigheden
– plannen en organiseren
– controleren en overhoren maak- en leerwerk
– waar mogelijk ook inhoudelijke ondersteuning
– leerlingen mogen de hele middag blijven
– vaker komen in de toetsweek
– wekelijkse update

“Dankzij studiebegeleiding haal ik hogere cijfers, door het overhoren en het helpen met de stof die ik niet snap.”

Huiswerkbegeleiding

“De huiswerkbegeleiding helpt mij met plannen. Ook is het fijn dat ik tijdens het maken van huiswerk en leren geen afleiding heb, wat ik thuis wel heb.

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het plannen en organiseren van hun huiswerk. Deze leerlingen hebben baat bij overzicht. Na de structurering krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun huiswerk af te maken. Wij controleren en overhoren het leer- en maakwerk.

– een rustige leeromgeving
– plannen en organiseren
– controleren en overhoren maak- en leerwerk
– twee uur per middag
– in de toetsweek één keer extra komen
– wekelijkse update

Basisbegeleiding

De basisbegeleiding is gericht op leerlingen die wel zelfstandig aan de slag kunnen, maar die behoefte hebben aan een rustige en gestructureerde leeromgeving. Wij controleren de agenda en houden toezicht op het gemaakte huiswerk.

– een rustige leeromgeving
– plannen en organiseren
– anderhalf uur per middag
– wekelijkse update

Studiebegeleiding

Voor de studiebegeleiding geldt dat leerlingen niet gebonden zijn aan een tijd: ze mogen dus de hele middag komen. Daarnaast mogen ze voorafgaand aan of tijdens de proefwerkweek vaker komen. De kosten voor studiebegeleiding zijn als volgt:

– eenmaal in de week €115 per vier weken
– tweemaal in de week €185 per vier weken
– driemaal in de week €235 per vier weken
– viermaal in de week €285 per vier weken
– vijfmaal in de week €325 per vier weken

Huiswerkbegeleiding

Voor de huiswerkbegeleiding geldt een maximale duur van twee klokuren per middag. Tijdens de proefwerkweken mogen de leerlingen in overleg een keer extra komen. De kosten voor de huiswerkbegeleiding zijn als volgt:

– eenmaal in de week €95 per vier weken
– tweemaal in de week €145 per vier weken
– driemaal in de week €185 per vier weken
– viermaal in de week €215 per vier weken
– vijfmaal in de week €245 per vier weken

Basisbegeleiding

Voor de basisbegeleiding geldt een maximale duur van anderhalf uur per middag. De kosten voor de basisbegeleiding zijn als volgt:

– eenmaal in de week €55 per vier weken
– tweemaal in de week €75 per vier weken
– driemaal in de week €95 per vier weken
– viermaal in de week €115 per vier weken
– vijfmaal in de week €135 per vier weken

De tijden en dagen waarop leerlingen komen, worden in overleg bepaald. De begeleiding wordt per vier weken gefactureerd. Wij zijn gesloten tijdens de schoolvakanties, dus deze worden niet meegerekend. Voor de begeleiding geldt een opzegtermijn van vier weken: u kunt dus per vier weken beslissen of u door wilt gaan met de begeleiding. Leerlingen die een keer ziek zijn, kunnen de gemiste middag in dezelfde week of de week erop inhalen.

Voor nieuwe leerlingen bieden we bij studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en basisbegeleiding een introductiekorting van 15% tijdens de eerste vier weken. Als leerlingen zich samen met broers of zussen aanmelden, krijgen ze een korting van 10%. Ook bieden we een korting van 5% aan als u per kwartaal betaalt.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of om uw zoon of dochter aan te melden kunt u e-mailen naar lent@studiekunst.nl of telefonisch contact opnemen met Heleen Janssens. Natuurlijk is het ook mogelijk om een middag proef te draaien.

Recente Berichten

Shopping Basket