Werkwijze

Ons doel is om kwalitatief goede begeleiding te bieden door docenten in kleine groepen. Leerlingen kunnen afhankelijk van de lestijden instromen. Tijdens proefwerkweken starten we meestal om 11.00 uur.  U kunt het volgende van ons verwachten:

  1. Hulp en ondersteuning bij het organiseren van huiswerk, met als doel de schoolprestaties te verbeteren en de leerling zelfstandigheid bij te brengen.
  2. Het aanbieden van een gestructureerde en rustige leeromgeving.
  3. Het aanleren van die leerstrategieën die het beste passen bij de betreffende leerling.
  4. De aanwezigheid van leerondersteunend materiaal.
  5. Inhoudelijke hulp daar waar mogelijk.
  6. Direct contact tussen begeleiding, ouders/verzorgers en leerlingen.
  7. Indien nodig contact met scholen.

Elke leerling is anders. Daarom vindt voorafgaand aan de begeleiding een intakegesprek plaats. Tijdens deze eerste kennismaking bespreken we de meest geschikte vorm van begeleiding en maken we afspraken over de invulling hiervan.

studiebegeleiding lent huiswerkbegeleiding nijmegen nijmegen-noord beek planning organisatie