Montessori College Nijmegen

Studiekunst verzorgt sinds 2009 de studiebegeleiding op het Montessori College Nijmegen. In de studiebegeleiding  is er aandacht voor de verschillende leerstrategieën die gehanteerd kunnen worden door de leerlingen bij het leren van het schoolwerk. Ook wordt al het leer- en maakwerk gepland en georganiseerd door docenten, Rob van Benthem, oud docent Canisius College en Robert Termorshuizen, docent Maaswaal College. Daarnaast zijn we sinds schooljaar 2013-2014 succesvol gestart met het verzorgen van bijlessen  in de studiebegeleiding door 5 en 6 vwo leerlingen van het Montessori College.  Indien nodig worden ouders via de mail op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Tijden studiebegeleiding

De studiebegeleiding vindt plaats op de maandag tot en met de donderdag van 15.00 tot en met 17.30 uur. Tijdens een verkorte lesrooster proberen we daar waar mogelijk het rooster aan te passen. De studiebegeleiding vindt plaats in lokaal 304/305, locatie Beuk.