Studiekunst studiecoaching

Nieuw bij Studiekunst Lent: individuele studiecoaching

Bij Studiekunst in Lent zijn we dit jaar gestart met studiecoaching. Dat is een individuele vorm van begeleiding waarbij de leerling samen met een studiecoach werkt aan de ontwikkeling van leerstrategieën en studievaardigheden voor bepaalde vakken. Dit gebeurt aan de hand van een werkboek.

Voor wie is studiecoaching bedoeld?

De studiecoaching is gericht op:

  • leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken, bijvoorbeeld de talen of vakken waarvoor grote lappen tekst gelezen moeten worden;
  • leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar meer baat hebben bij een vorm van één-op-éénbegeleiding;
  • leerlingen die redelijk zelfstandig hun huiswerk kunnen maken en kunnen leren, maar vastlopen bij bepaalde vakken;
  • leerlingen die hun studievaardigheden en leerstrategieën willen ontwikkelen;
  • leerlingen die veel naschoolse activiteiten hebben (bijv. topsport), maar wel studiebegeleiding nodig hebben.

Wat houdt studiecoaching in?

Studiecoaching draait om het ontwikkelen van leerstrategieën en studievaardigheden. Hier wordt wekelijks, een uur per keer, aan gewerkt samen met een studiecoach. Dit gebeurt aan de hand van een werkboek met theorie en opdrachten. Ouders ontvangen wekelijks per e-mail een terugkoppeling.

We bieden drie verschillende modules aan:

  1. Studiecoaching Planning en organisatie, voor leerlingen die moeite hebben met overzicht houden, vaak uitstellen en snel afgeleid zijn. Leerlingen leren hierbij hoe ze een goede planning kunnen maken, hoe ze zich daaraan kunnen houden en hoe ze een omgeving kunnen creëren die optimaal is voor hun leerproces.
  2. Studiecoaching Leren voor de talen, voor leerlingen die moeite hebben met de talen zoals Frans, Duits, en Engels. Leerlingen krijgen verschillende manieren aangeleerd om woorden en zinnen te leren, leren hoe ze het beste grammatica kunnen leren en krijgen hulp bij leesvaardigheid.
  3. Studiecoaching Leren voor de tekstvakken, voor leerlingen die moeite hebben met vakken waarvoor ze vaak lappen tekst moeten lezen, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. Leerlingen leren hoe ze hierbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, wat verschillende manieren zijn om de stof samen te vatten en op welke manieren ze voor zichzelf kunnen nagaan of ze de stof daadwerkelijk beheersen.

De studiecoaching wordt aangeboden in een traject van vijf lessen of van tien lessen. Het is ook mogelijk om dit traject te verlengen. Vooralsnog wordt de studiecoaching gegeven op woensdag. Andere dagen zijn in overleg.

Meer weten of aanmelden?

Meer informatie over de studiecoaching, tarieven of onze andere vormen van begeleiding is hier te vinden. Natuurlijk mag je met vragen ook altijd contact met ons opnemen via lent@studiekunst.nl of 06 12 05 70 59.