Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000012649 StartFragment:0000000662 EndFragment:0000012632

Studiekunst Beek en Studiekunst Lent, gevestigd aan de Griftdijk-Zuid 131, 6663 BE Nijmegen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Inge Huigen, Rob van Benthem en Heleen Janssens zijn allen verantwoordelijk en te bereiken via onderstaande gegevens.

 • Adres: Griftdijk-Zuid 131, 6663 BE Lent
 • E-mailadres: lent@studiekunst.nl (vestiging Lent) en info@studiekunst.nl (vestigingen Canisius College en Montessori College)
 • Website: www.studiekunst.nl
 • Telefoonnummers: 0612057059 (Heleen Janssens), 0682544566 (Rob van Benthem), 0615257187 (Inge Huigen)
 • Rob van Benthem en Inge Huigen zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van Studiekunst, vestigingen Montessori College en Canisius College.
 • Heleen Janssens, Rob van Benthem en Inge Huigen zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van Studiekunst Lent, vestiging Lent.
Persoonsgegevens die wij verwerken

Studiekunst en Studiekunst Lent verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Behaalde cijfers
 • Logboekgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Studiekunst en Studiekunst Lent verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor optimale begeleiding
 • Voor het afhandelen van betalingen
 • Voor het op de hoogte houden van ouders
 • Te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Foto of filmgebruik op sociale media, na schriftelijke toestemming
 • Studiekunst en Studiekunst Lent verwerken ook persoonsgegevens als wij hier toe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze administratie en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studiekunst en Studiekunst Lent nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studiekunst) tussen zit.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

Studiekunst en Studiekunst Lent bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de verschillende gegevens:

 • Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard en alleen verwijderd als hierom wordt gevraagd
 • Adresgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard en alleen verwijderd als hierom wordt gevraagd
 • Logboekgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, in elk geval zolang de dienstverlening plaatsvindt, en alleen verwijderd als hierom wordt gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studiekunst en Studiekunst Lent verstrekken gegevens alleen aan derden na toestemming als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Studiekunst en Studiekunst Lent verzamelen geen analytische cookies, cookies van derden of gegevens die hier op lijken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikbaar hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde persoon of organisatie, door te sturen.

Wil je gebruikmaken van het recht op bezwaar en/of het recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur ons dan een gespecificeerd verzoek. Wij zullen zo snel mogelijk, in elk geval binnen een maand, op je verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studiekunst en Studiekunst Lent nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus, en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dat kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via lent@studiekunst.nl en info@studiekunst.nl