Montessori College

Over onze locatie op het Montessori College
Sinds 2009 verzorgt Studiekunst de studiebegeleiding op het Montessori College Nijmegen. De studiebegeleiding vindt plaats van maandag t/m donderdag van 14.45 tot 17.15 uur. Tijdens een verkort lesrooster proberen we de tijden daar waar mogelijk aan te passen.

Werkwijze

– een rustige leeromgeving
– plannen en organiseren
– controleren en overhoren maak- en leerwerk
– extra komen in de toetsweek

De studiebegeleiding vindt plaats op de locatie Beuk in lokalen 002-003-004. Met ingang van het schooljaar 2013-2-14 verzorgen leerlingen uit vwo vijf en zes van het Montessori College succesvol de bijlessen. Zij worden hierbij aangestuurd door de begeleidende docent. Deze leerlingen beheersen de stof, kennen de studiemethodes en weten uit eigen ervaring wat belangrijk is om te leren. Indien nodig, worden ouders via de e-mail op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Tarieven

Doordat het Montessori College ruimte ter beschikking stelt, kunnen we de studiebegeleiding goedkoper aanbieden.
De hieronder vermelde tarieven zijn per week:
– eenmaal in de week €20,-
– tweemaal in de week €27,50
– driemaal in de week €35,-
– viermaal in de week €42,50

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor een periode, bijvoorbeeld van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie. Ouders/verzorgers krijgen halverwege de periode en factuur toegestuurd. Voor elke periode moet u zich opnieuw aanmelden. Dit kan vanaf het moment dat de school naar alle ouders een e-mail heeft gestuurd. Inschrijving vindt plaats op basis van de binnengekomen aanmeldingsmail.

Aanmelden kan via montessori@studiekunst.nl o.v.v. naam, adres, klas, telefoonnummer en gewenste dag(en). Zaken die van belang zijn voor de begeleiding kunt u ook in deze e-mail vermelden. Voor meer informatie kunt u e-mailen of telefonisch contact opnemen met Robert Termorshuizen.


Robert Termorshuizen

06 82544566
montessori@studiekunst.nl

Recente Berichten